Poštovani,

 

Ovim putem Vas obavještavamo da na našoj stranici možete naći spisak svih Travničkih muftija kako i tekst o travničkim muftijama od dr. hfz. Elvira Duranovića u podlinku Travničke muftije u okviru linka Muftijstvo (http://www.muftiluk-tr.ba/muftijstvo/travni%C4%8Dke-muftije.html)

 

kao i biltene 505., 506., 507. i 508. Dana Ajvatovice u podlinku Bilteni u okviru linka Ajvatovica (http://www.muftiluk-tr.ba/ajvatovica/bilteni.html)

U četvrtak. 02. novembra 2017. godine u 19:00 sati u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku bit će organizovana promocija

 

Monografije Gazi Husrev-begove biblioteke.

 

Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate ovaj program!

Na osnovu člana 4 i člana 5 Pravilnika o nagradi „KASIM EF. MAŠIĆ", Ured Muftije travničkog raspisuje javni konkurs za nagradu „KASIM EF. MAŠIĆ" za 2017/18. godinu koja se dodjeljuje najuspješnijem muallimu / muallimi za posebno zalaganje u radu, te izuzetan doprinos razvoju, promovisanju i afirmaciji mekteba i mektebske nastave.

Centralna bajramska svečanost povodom 

 

Kurban-bajrama 1438. hidžretske godine

 

 

na području Muftijstva travničkog

 

 

održat će se 01. septembra 2017. godine

 

u džamiji na Kalibunaru u Travniku.

 

 

Bajram namaz će predvoditi i bajramsku hutbu kazivati

 

 

muftija travnički dr. Ahmed-ef. Adilović.

 

 

Vrijeme bajram namaza je u 06:50 sati.

Savjet Muftijstva Travnik za vjerska pitanja je na svojoj sjednici održanoj 12.11.2014. godine, a u skladu sa ranijom odlukom Savjeta o utemeljenju nagrade za najuspješnijeg muallima na području Muftijstva Travnik, donio:

PRAVILNIK O NAGRADI “KASIM-EF. MAŠIĆ” – NAGRADA ZA NAJUSPJEŠNIJEG MUALLIMA NA PODRUČJU MUFTIJSTVA TRAVNIK

 

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se kriteriji za dodjelu nagrade “KASIM-EF. MAŠIĆ” muallimima/muallimama, kojima se nagrada može dodijeliti, uvjeti i način dodjele nagrade, te druga pitanja značajna za dodjelu nagrade.

 

Član 2

Nagrada “KASIM-EF. MAŠIĆ” dodjeljuje se muallimima/muallimama koji su ostvarili određeni rezultat na planu muallimskog rada kao znak priznanja za ostvarene uspjehe u radu, podrška, afirmacija i podstrek ka jačem aktivizmu, promoviranju i vrednovanju muallimskog rada.

 

Član 3

Pravo na nagradu ostvaruju muallimi/muallime:

- koji su uključeni u muallimski rad u okviru Islamske zajednice,

- koji rade prema planu i program odobrenom od strane institucija IZ,

- koji su u radnom odnosu u institucijama IZ ili u institucijama kojima je osnivač IZ,

- koji rade na području Muftijstva travničkog,

- protiv kojih se ne vodi disciplinski postupak.

 

Član 4

Konkurs za dodjelu nagrade “KASIM-EF. MAŠIĆ” objavljuje Muftijstvo Travnik, putem svog web-portala kao i putem medžlisa koji mu pripadaju. Konkurs ostaje otvoren mjesec dana od dana objavljivanja. Medžlisi su dužni sve imame/muallime obavijestiti o konkursu i upoznati ih sa pravilima konkursa.

 

Član 5

Konkurs se objavljuje jednom godišnje, u mjesecu septembru i odnosi se na rezultate postignute samo u protekloj mektebskoj godini.

 

Član 6

Prijeve na konkurs popunjavaju kandidati za nagradu. Prijave se, kovertirano, šalju na adresu Muftijstva Travnik, putem pošte-preporučeno, ili direktnom predajom prijave kod sekretara Muftijstva. Uz prijavu se obavezno uzima i potvrda o prijemu prijave. Na koverti se upisuju i podaci pošiljaoca, adresa i kontakt telefon.

Član 7

Savjet Muftijstva imenuje komisiju za dodjelu nagrade “KASIM-EF. MAŠIĆ”. Komisija nakon pristizanja prijava vrši odabir kandidata i prema jedinstvenim kriterijima, koji su sastavni dio ovog Pravilnika, donosi odluku o najuspješnijem muallimu/muallimi kome će nagrada biti dodijeljena. Komisija broji 3 člana. Članovi komisije ne mogu biti kandidati za nagradu.

 

Član 8

Ime /na dobitnika  nagrade “KASIM-EF. MAŠIĆ” se objavljuju u prvoj sedmici mjeseca novembra, a nagrada se dodjeljuje na prvom narednom stručnom seminaru imama Muftijstva travničkog. Svečano uručenje nagrade vrši Muftija travnički.

 

Član 9

Dobitnik nagrade nema pravo ponovnog kandidiranja u naredne tri godine.

 

Član 10

Nagrada “KASIM-EF. MAŠIĆ” se sastoji od sljedećeg:

  • Diplome o osvojenoj nagradi za određenu mektebsku godinu,
  • Novčane nagrade u iznosu posljednje objavljene prosječne plaće u Federaciji BiH,
  • Preporuke za uvećanje plaće od 5% na godinu dana od strane poslodavca,
  • Dijela nagrade koji je promjenjiv (nagradno putovanje – hadž ili umra, plaćeni boravak na nekoj turističkoj destinaciji, naknadni novčani iznos i sl).

 

 Član 11

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE RADA MUALLIMA/MUALLIME

Red. br.

OPIS AKTIVNOSTI

BODOVI

1

Broj mekteba (na svaki mekteb više po 1 bod)

 

2

Broj upisane djece u mektebu (na svakih 20 polaznika 1 bod)

 

3

Procenat upisane djece na mektebskoj nastavi u odnosu na ukupan broj djece u džematu (na osnovu školske statistike; na svakih 10% po 0,5 bodova)

 

4

Procenat redovnih polaznika nastave od ukupnog broja upisanih (po

analizi mektebskog dnevnika; na svakih 10% po 0,5 bodova)

 

5

Uči u sufari (po analizi mektebskog dnevnika; na svakih 10% od broja upisanih po 0,5 bodova)

 

6

Uči u Kur'anu (po analizi mektebskog dnevnika; na svakih 10% od ukupnog broja upisanih po 1 bod)

 

7

Uredno vođenje dnevnika - po uvidu Komisije (2 boda)

 

8

Broj takmičara na nivou Muftijstva (prethodne godine; po takmičaru 2 boda)

 

9

Broj takmičara na nivou Rijaseta (prethodne godine; po takmičaru 3 boda)

 

10

Broj pobjednika na nivou Muftijstva (1., 2., 3. mjesto) prethodne godine; po takmičaru 3, 2, 1 bod.

 

11

Broj pobjednika na nivou Rijaseta (1., 2., 3. mjesto) prethodne godine; po takmičaru 5, 4, 3 boda.

 

12

Konkurisalo u medresu (prethodne godine; po kandidatu 0,5 bodova)

 

13

Učešće i osvojeno mjesto sa polaznicima na povremenim takmičenjima (po osvojenom mjestu 1- 3 boda)

 

14

Ekskurzije, izleti sa polaznicima na području Medžlisa (1 bod, maksimalno 3 boda), na području Muftijstva (2 boda) na području Rijaseta (3 boda) - maksimalno 5 bodova.

 

15

Programi sa polaznicima (mevludi, mubarek-noći; po programu 1 bod maksimalno 5 bodova)

 

16

Saradnja sa drugim mektebima – posjete i zajedničke aktivnosti (jedna aktivnost - 1 bod maksimalno 3 boda) -

 

17

Kursevi za odrasle u trajanju minimalno 30 časova uz organizovanje završne manifestacije (svaki kurs tri boda) - maksimalno 6 bodova

 dopuna

18

Opremanje mektebske učionice – osavremenjivanje (1-3 bodova)

 

19

Roditeljski sastanci (svaki sastanak 1 bod, maksimalno 3 boda)

 

20

Objavljeni tekst iz oblasti mektebske nastave (svaki tekst 2 boda)

 

21

Objavljene vijesti na zvaničnim portalima IZ: Medžlisa, Muftijstva ili Rijaseta (čišćenje, akcije mekteba…; svaka vijest 0.5 bodova, maksimalno 3 boda)

 

22

Uključivanje polaznika na mukabele u toku ramazana (1-3- polaznika 1 bod, od 4-6 – 2 boda, od 7-9 – 3 boda i na svakih narednih tri polaznika po jedan bod)

 

23

Saradnja sa vjeroučiteljima područne škole (1-3 boda)

 

24

Učešće na stručnim seminarima, u godini u kojoj se kandidira (jednodnevni seminar 1 bod, višednevni seminar  2 boda) maksimalno 6 bodova

 

25

Preporuka glavnog imama (2 boda)

 

26

Uključivanje polaznika u namaske aktivnosti (ezani, mujezinluk i sl. - 2 boda)

 

27

Opći dojam članova komisije o kandidatu (1-5 boda)

 

28

Ocjena sa završnih ispita (1-5 bodova)

 

29

Broj polaznika na završnim ispitima (svakih 10 polaznika 1 bod)

 

30

Sekcija hifza (2 boda)

 

31

Ukupan plasmana na takmičenju na nivou medžlisa – osvojeno I mjesto -5 bodova, II – 4, III – 3, IV – 2, V-1 bod.

 

32

Javna hatma  Kur'ani Kerima; manifestacija 3 boda, a na svakih 5 polaznika po 1 bod.

 

33

Godine staža, 1-5 godina 1 bod, 6-10 godina 2 boda, 11-20 godina 3 boda, 21-30 godina 4 boda, 31-40 godina 5 bodova

 

34

Ostvareni raniji uspjesi u pojedinačnom plasmanu na takmičenjima u dvije mektebske godine koje su prethodile ovoj za koju se aplicira. Prilikom bodovanja računa se samo jedan nivo:

-          Nivo Medžlisa 1., 2., 3. mjesto u određenoj godini – 2; 1,5; 1 bod;

-          Nivo Muftijstva: 1.,2.,3. mjesto u određenoj godini – 3,5; 3; 2,5 boda;

-          Nivo Rijaseta: 1., 2., 3. mjesto u određenoj godini –  5; 4,5; 4 boda.

 

 

Član 12

Imam svojim potpisom na prijavi potvrđuje tačnost podataka pod moralnom i disciplinskom odgovornošću.

 

Član 13

Komisija će odluku konačnom poretku prijavljenih donijeti ISKLJUČIVO na osnovu dostavljene dokumentacije. Stavke za koje nije priložena adekvatna dokumentacija neće biti bodovane. Komisija ima pravo da provjeri dostavljene podatke, zatraži dodatna objašnjenja, pozove na razgovor prijavljene kandidate. Dostavljeni podaci se smatraju tajnim, a Komisija nakon provedene procedure rezultate stavlja na uvid Muftiji travničkom. U slučajevima jednakog broja bodova dva ili više kandidata, konačnu odluku donosi Muftija.

 

Član 14

Tačnost podataka, kao i ocjenu  iz kriterija pod rednim brojem; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 25, 30, 31 i 33 ovjerava i potvrđuje Glavni imam.

 

Član 15

Tačnost podataka iz kriterija pod rednim brojem: 28, 29, 32, ovjerava i potvrđuje Komisija za završne ispite i hatme Kur'ani Kerima.

 

Član 16

Tačnost podataka iz kriterija pod rednim brojevima: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 34 se potvrđuju dokazima.

 

Član 17

Kandidat je dužan za svaki kriterij  prijave priložiti vjerodostojan dokaz: kopije potrebnih stranica Dnevnika mektebske nastave, certifikate, diplome, potvrde, fotografije sa programa sa polaznicima, izleta, ekskurzija i saradnje sa drugim mektebom sa vjeroučiteljom i sl.

 

Član 18

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Izmjene i dopune usvojene na sjednici Savjeta Muftijstva za vjerske poslove 26. decembra 2018. godine u Travniku.

Travnik, 31.12.2018. godine

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Stranica 9 od 19