Prvi polufinalni dio  takmičenja HIND 2019 bit će održan u prostorijama Islamskog centra na Kalibunaru u subotu 19. januara 2019. godine poslije podne namaza.

KATEGORIJA:  DŽUZ AMME

r.b.

prezime i ime

imena roditelja

bodovi

1.       

Emina Fuško

Elmir i Seniha

98,5

2.       

Daoudi Karrache

Abdel Wahed i Hata

98,1

3.       

Rizvanović Merjem

Sulejman i Emina

97,6

4.       

Omeragić Ubejde

Nijaz i Hajra

97,5

5.       

Hava Lepir

Muradif  Semina

96,8

6.       

Žužo Aiša

Enver i Selvedina

96,1

7.       

Šiljak Haris

Meho i Bahrija

95,8

8.       

Sarajlić Muhamed

Amel i Sedina

95

9.       

Šošić Džejla

Ermin i Mirsada

95

10.   

Esma Đulabić

Sead i Nermina

94,6

11.   

Zlotrg Safija

Enes i Ajša

93,1

12.   

Živčić Ahmed

Enes i Memsura

90,6

13.   

Radovović Sumejja

Halil i Ramiza

89,3

14.   

Jakub Alihodža

Adem i Jasmina

86,6

15.   

Indžić Bakir

Salih i Semina

81

 

 

KATEGORIJA: SURA EL-KEHF

r.b.

prezime i ime 

imena roditelja

bodovi

1.       

Mustafa Keško

Alija i Halima

98,3

2.       

Latović Ferida

Mirzet i Sanela

97,6

3.       

Šošić Jusuf

Enes i Armela

97,3

4.       

Latović Bejza

Juso i Sanela

96,5

5.       

Ramić Mehmed

Meho i Amira

96,3

6.       

Amna Kasum

Husmir i Nisveta

95,5

7.       

Osmanović Alema

Sidik i Amela

95,3

8.       

Grizić Merjem

Rahmija i Sabina

94,1

9.       

Khedr Usama

Semir i Alma

94,1

10.   

Radovović Merdija

Halil i Ramiza

93,5

11.   

Topoljak Zilka

Džemo i Nermina

93,1

12.   

Abdulah Sijamija

Emir i Aida

92,3

13.   

Kasim Mekić

Smajo i Mevlida

92,3

14.   

Adilović Sara

Selvedin i Murisa

91,8

15.   

Šiljak Asija

Fahrija i Jasmina

90,5

16.   

Hamza Jašarević

Zahid i Sabina

88,5

17.   

Topoljak Zejneb

Džemo i Nermina

63,6

18.   

Fuško Sumeja

Mujo i Safeta

60,1

 

KATEGORIJA: SURA JA-SIN

r.b.

prezime i ime

imena roditelja

bodovi

1.       

Goran Bilal

Šehzad i Dženita

99,6

2.       

Spahić Lamija

Semir i Sevda

99,6

3.       

Sajra Hadžić

Galib i Aida

97,5

4.       

Mašetić Nedžma

Mirza i Šerifa

97,3

5.       

Besima Lepir

Muradif i Semina

97,3

6.       

Crnica Ahmed

Zijad i Aida

97

7.       

Mujkanović Ibrahim

Hasan i Senada

96,5

8.       

Lendo Nedžla

Rešad i Eldina

95,6

9.       

Šošić Faris

Ermin i Mirsada

95,3

10.   

Hrustanović Hamdija

Selvedin i Alisa

95

11.   

Sojtarić Amina

Enver i Eljesa

94,8

12.   

Halima Hadžić

Mehmed i Elvedina

94,8

13.   

Crnica Selma

Zijad i Aida

94

14.   

Lejla Mušanović

Ermin i Selima

93,1

15.   

Nail Husić

Fadil i Hanifa

92,6

16.   

Lamija Sofić

Ibrahim i Adisa

92,1

17.   

Amar Bungurač

Nezib i Esmira

91,5

18.   

Vrević Safa

Jasmin i Zinada

91

19.   

Aldin Fuško

Mustafa i Ediba

91

20.   

Ibrak Bakir

Mustafa i Mirisa

90,8

21.   

Palalić Amina

Mustafa i Zevkija

90,3

22.   

Seid Fuško

Elmir i Seniha

90,5

23.   

Enes Brkić

Mirsad i Sabina

90,5

24.   

Osmanović Agan

Sidik i Amela

90,3

25.   

Zahirović Lejla

Nihad i Adisa

90

26.   

Đulić Anida

Hasan i Mirsada

89,8

27.   

Gazić Muaz

Hasan i Halida

89,5

28.   

Harun Purivatra

Mirzet i Mirnesa

87,8

29.   

Zahirović Fatima

Semir i Edina

87

30.   

Abdullah Sefer

Edin i Medina

87

31.   

Nejla Šehić

Sinan i Aida

87,1

32.   

Zolota Lamija

Zekerijah i Enesa

86,6

33.   

Habibić Nisvet

Dževahir i Amira

84,8

34.   

Mehić Amina

Mersudin i Murisa

84,1

35.   

Faik Numić

Elvedin i Radojka

83,3

                                                                                                                                

KATEGORIJA: SURA EL-MULK

r.b.

ime i prezime

ime roditelja

bodovi

1.       

Grizić Amina

Rahmija i Sabina

98,8

2.       

Malanović Davud

Admir i Selma

98,6

3.       

Goran Hadidža

Šehzad i Dženita

98,3

4.       

Esma Aganović

Zijo i Nihada

97,8

5.       

Amra Šipraga

Salko i Nermina

97,1

6.       

Mujkić Muhamed

Hasan i Saiba

97

7.       

Karač Hadidža

Zekir i Vildana

96,6

8.       

Karić Ajnija

Ibrahim i Duda

96,6

9.       

Amar Hadžić

Galib i Aida

96,3

10.   

Adna Tarakčija

Ramiz i Nefisa

96,1

11.   

Topoljak Fatima

Džemo i Nermina

96

12.   

Elma Aganović

Zijo i Nihada

96

13.   

Memić Asmira

Asmir i Mevlida

95,8

14.   

Mešković Ilma

Almedin i Sanita

95,6

15.   

Evel Ibrahimbegović

Tarik i Mirela

95,5

16.   

Fatima Prcanović

Zeir i Nezira

95,5

17.   

Šošić Sadžid

Enes i Armela

94,6

18.   

Harun Lepir

Nezir i Sejida

94,5

19.   

Radovović Merjem

Halil i Ramiza

94,3

20.   

Ajna Gromila

Arnes i Almedina

94,1

21.   

Hodžić Amar

Armin i Rusmila

94

22.   

Amina Mrkonja

Senad i Murisa

94

23.   

Pajić Hasan

Senad i Jasmina

93,5

24.   

Hrustanović Sara

Selvedin i Alisa

93,5

25.   

Aščić Afan

Denis i Aldina

93,5

26.   

Hasičić Davud

Sidik i Nedžada

93,5

27.   

Topoljak Rukajja

Džemo i Nermina

93,3

28.   

Nadija Joldić

Alem i Denisa

93

29.   

Odobasić Zejd

Amel i Nezira

93

30.   

Ismaila Karaga

Suvad i Dževada

92,6

31.   

Emina Đulabić

Adem i Esada

92,6

32.   

Odobasić Ismail

Asmir i Emina

92,5

33.   

Ahmed Mehmedović

Muamer i Fatima

92,5

34.   

Alema Joldić

Alem i Denisa

92,3

35.   

Zenaida Dautović

Zelkaid i Hava

91,8

36.   

Zahirović Edin

Semir i Edina

91,6

37.   

Pezić Ishak

Muhamed i Vildana

91,3

38.   

Dženan Ređić

Abid i Azra

91

39.   

Lendo Rukajja

Rešad i Eldina

90,8

40.   

Zahirović Aiša

Sifet i Indira

90,8

41.   

Hanana Husić

Ahmed i Elvedina

90,8

42.   

Talić Merjem

Zehrudin i Amira

90,6

43.   

Zahirović Elma

Sifet i Indira

90,6

44.   

Omeragić Bilal

Nijaz i Hajra

90,5

45.   

Alihodžić Ajna

Sidik i Senida

90,3

46.   

Zukan Hamza

Muamer i Selvedina

90,3

47.   

Fate Zlatić

Ramo i Jasmina

90,3

48.   

Azra Malanović

Akif i Dženana

90,1

49.   

Sajra Duvnjak

Elvedin i Arnesa

90

50.   

Said Hodžić

Vehab i Ehlimana

90

51.   

Lamija Tarakčija

Džemo i Nermina

89,8

52.   

Pezić Tarik

Muhamed i Vildana

89,6

53.   

Zahirović Šejma

Meho i Vildana

89,6

54.   

Samed Perenda

Emir i Velida

89,6

55.   

Memić Adna

Edin i Edina

89,6

56.   

Žužo Smail

Enver i Selvedina

89,5

57.   

Ajla Trakić

Belmir i Belma

89,5

58.   

Kargić Tarik

Armin i Eldina

89,3

59.   

Alihodža Lamija

Zijad i Elma

88,6

60.   

Ajna Begović

Elmedin i Eldina

89,1

61.   

Haseljić Abdurrahman

Salih i Medina

88,1

62.   

Alihodža Sumeja

Adnan i Enesa

88,1

63.   

Zahirović Ahmed

Munir i Amela

88.1

64.   

Amra Čajo

Sejad i Sadeta

88

65.   

Šeperović Mirza

Adis i Senija

87,8

66.   

Sara Perenda

Vahidin i  Muamera

87,6

67.   

Esma Mahmutović

Salkan i Almira

87

68.   

Habibić Amer

Dževahir i Amira

87

69.   

Bojić Advan

Salih i Mirela

86,6

70.   

Palalić Zineta

Zijad i Rahima

86

71.   

Emin Melić

Salih i Zlata

85,6

72.   

Nedžma Hodžić

Izudin i Ferida

85

73.   

Gulamić Ajdin

Ismail i Sandina

84,5

74.   

Haskić Emin

Dino i Elvedina

83,3

75.   

Duzan Erna

Rasim i Rahmana

81,1

76.   

Rejhan Alić

Adis i Harisa

80,8

77.   

Ali Grabus

Džemil i Murisa

80,3

78.   

Latić Aid

Fuad i Amela

80

79.   

Đelilović Alejna

Fehim i Alma

79,3

 

 

KATEGORIJA: KRATKE SURE

r.b.

ime i prezime

ime roditelja

bodovi

1.       

Hana Hodžić

Adnan i Naida

97,1

2.       

Hana Alić

Almir i Aldijana

97

3.       

Šošić Haris

Ermin i Mirsada

96

4.       

Davud Buljubašić

Amel i Elvedina

96

5.       

Irma Imširović

Nihad i Dinka

96

6.       

Faris Čolaković

Adem i Amela

95,6

7.       

Mešković Lamija

Almedin i Sanita

94,8

8.       

Palalić Ajnur

Selvedin i Fadila

94,5

9.       

Kanita Kesten

Ermin i Emina

94,3

10.   

Alija Prcanović

Hazim i  Elida

94,1

11.   

Lelak Lejla

Esad i Emina

93,6

12.   

Merjem Kasum

Husmir i Nisveta

93,6

13.   

Abdurahman Sendić

Enes i Mineta

93,1

14.   

Adilović Nejla

Džemil i Amira

91,8

15.   

Hana Habibić

Adi i Mirsada

91,1

16.   

Mušinović Sara

Amir i Elvisa

90,5

17.   

Nedžla Vrbanjac

Kenan i Mirzada

90,3

18.   

Grizić Adna

Nijaz i Adisa

90,3

19.   

Dženeta Fuško

Esad i Hatiđa

90,3

20.   

Latić Safija

Kemal i Šejma

90

21.   

Šiljak Ajna

Zilha i Džemil

89,8

22.   

Osmanović Bilal

Nevzet i Zahida

89,6

23.   

Haskić Adna

Admir  i Elmedina

89,5

24.   

Palalić Inela

Irfan i Amna

89,1

25.   

Memić Muhamed

Ibrahim i Mevla

89,1

26.   

Adilović Nedžla

Elvedin i Selma

88,5

27.   

Šehić Sara

Suljo i Mihreta

88,5

28.   

Brljak Ajla

Emir i Amna

88,1

29.   

Čorbeg Belmin

Semir i Elvira

88

30.   

Memić Ensar

Jasmin i Munira

87,8

31.   

Tarik Kozlić

Mensur i Alma

87,3

32.   

Grizić Esmina

Arnel i Mediha

87

33.   

Rebihic Sulejman

Ćazim i Fatima

86,5

34.   

Perenda Amra

Emir i Velida

86,5

35.   

Gvozden Din

Selavedin i Tifa

86,3

36.   

Mandžuka Eldar

Adnel i Mirsada

86,3

37.   

Grizić Iman

Rahmija i Sabina

86,1

38.   

Šehić Sara

Hasan i Fatima

85,5

39.   

Agić Adil

Adis i Amela

85,3

40.   

Tahirović Emin

Amel i Sabina

85,3

41.   

Muhamed Mrakić

Mirsad i Ćebira

85,3

42.   

Kasum Jaman

Sabahudin i Asmira

84,8

43.   

Perenda Fatima

Midhat i Jasmina

84,2

44.   

Peskić Nejla

Fikret i Amira

84

45.   

Avdo Fuško

Muslim i Asmira

83,6

46.   

Hrustanovic Amina

Midhat i Almedina

83,1

47.   

Hodžić Enesa

Ferid i Adela

82,8

48.   

Adin Muslimović

Adis i Amira

82,8

49.   

Jašarević Mensura

Omer i Šefira

82,8

50.   

Maglić Amar

Enes i Admira

82,3

51.   

Čorbeg Adna

Nurija i Enida

81,8

52.   

Đulić Aid

Hasan i Emsada

81,6

53.   

Ibro Sivić

Rahim i Rahima

81,6

54.   

Nedžla Mahmutović

Salkan i Almira

81,3

55.   

Patković Merjem

Adis i Senita

81

56.   

Sadibašić Šejla

Seid i Lejla

80,5

57.   

Kobaš Adna

Nedžad i Alma

80,3

58.   

Haskić Mina

Ibro i Valida

80,3

59.   

Ekrem Šeho

Mirza i Derviša

80

60.   

Mehanović Meho

Zahid i Mirzeta

79,6

61.   

Hurem Fatih

Islam i Lejla

79,3

62.   

Sejdić Smajo

Suljo i Elma

79,8

63.   

Spahić Emir

Šačir i Zilha

78,8

64.   

Kablar Amar

Amir i Aldina

78

65.   

Subašić Amina

Selvedin i Lejla

77,8

 

EMITOVANJE SNIMKA SA CENTRALNOG PROGRAMA "508. DANA AJVATOVICE"

 

 

MTV IGMAN, NEDJELJA 8. JULI 2018., 21:00, PRVI DIO

 

BHT1, NEDJELJA 8. JULI 2018., 22:40

Obavještavamo omladinu sa područja Muftijstva travničkog da se vrši prijava za Marš mira 2018. godine – Nezuk – Potočari.

 

Prijave mogu izvršiti kod koordinatora Mreže mladih matičnih medžlisa sa područja Muftijstva travničkog. Broj mjesta je ograničen.

 

Prijave kod koordinatora: Ajdin ef. Terzić (Travnik,N.Travnik,Vitez,Busovača) 061/340-307

 

 

Ismail ef. Elkaz (Bugojno,D.Vakuf,G.Vakuf,Jajce) 061/777-148 Mladi se mogu prijaviti do 05.07.2018 (četvrtak) do 20h.

U okviru vjersko-kulturne manifestacije „508. Dani Ajvatovice“ koja se organizira u

mjesecu junu 2018. godine Muftijstvo travničko raspisuje

 

K O N K U R S

ZA NAJBOLJI LITERARNI RAD

Škola Kur'ana Muftijstva travničkog "Ebu Bekr es-Siddik"

 

Poziva Vas na završni dio takmičenja Hind 2018.

 

Završni dio takmičenje održat će se u Čaršijskoj džamiji u Novom Travniku u nedjelju, 28.01.2018., sa početkom u 11:00 h.

 

Budite nam dragi gosti i podijelimo zajedno radost uspjeha naše djece!

 

Dobro došli!

Stranica 8 od 19