Muftija Travnički

 MG 8258
 
BIOGRAFIJA MUFTIJE TRAVNIČKOG
DR. AHMEDA ADILOVIĆA
 
Rođen u Kljacima - općina Travnik, 24.04.1964. godine. Nakon Osnovne škole, upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju završava 1983. godine. Zatim, 1984-1988. godine studira Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, gdje je diplomirao 1990. godine iz oblasti Tefsira. Dvije godine bio je student generacije, a povodom 30 godina rada Fakulteta islamskih nauka dobio je priznanje za izvanredan uspjeh u toku studija.
Magistrirao 17.4.2002. god. na FIN-u iz oblasti Tefsira, o tumačenju sure En-Nisa' na osnovu rukopisa Mehmeda Handžića. 19.4.2010. godine na istom fakultetu odbranio doktorsku disertaciju, također iz oblasti Tefsira. Tema je rasprava o tumačenju 190 manje poznatih (gharib) kur'anskih riječi, između Abdullaha ibn Abbasa i Nafi‘a ibnul-Azraqa.
 
Radni angažman i aktivnosti:
 
-prvi imam Sulejmanija-džamije u Travniku (1988-1992.),
-pripadnik Armije RBiH (maj 1992.- januar 1994.),
-glavni imam Odbora IZ-e Travnik (januar - oktobar 1994.),
-direktor Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku u dva mandata (1994-2003.),
-predavač Tefsira u istoj medresi (od 1994. do danas),
-predavač Ahlaka u Medresi (2006-2011.),
-pomoćnik direktora Medrese za nastavu od januara 2012. do juna 2014.,
-koordinator Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu za dislociranu nastavu u Travniku (od januara 2010.  do juna 2014. godine),
-glavni i odgovorni urednik časopisa Novi horizonti (2002-2007.),
-predsjednik AKOS-a – Asocijacije za kulturu, obrazovanje i sport (2010-2014. god.),
-učestvovao na brojnim seminarima i kursevima. 
Do sada je objavio objavio nekoliko originalnih djela, samostalno sa arapskog jezika preveo nekoliko djela, te učestvovao u prevođenju više djela sa arapskog jezika. Također, veći broj originalnih i prevedenih članaka objavio je u novinama i časopisima: Preporodu, Muallimu, Novim horizontima, Glasniku i td.
 
Oženjen, otac troje djece.