Historijat

Muftijstvo travničko je osnovano davne 1736. godine i radilo sve do 1937. godine kada je ugašeno. Na sjednici Obnoviteljskog sabora održanoj u martu 1993. godine donešena je odluka o ponovnom uspostavljanju i radu Muftijstva travničkog i otvoren Ured muftije travničkog. Na istoj sjednici je za muftiju travničkog imenovan dotadašnji glavni imam Travnika, Novog Travnika i Viteza Nusret ef. Abdibegović.

Ured muftije je započeo sa radom u prostorijama Islamskog centra u zgradi kod robne kuće ''Borac'' u Travniku. Prije gašenja Muftijstva travničkog 1937.godine isto se nalazilo u zgradi Konaka. Odlukom Općine Travnik 1995. godine Uredu muftije se daje na privremeno korištenje zgrada 'Ugar' kod Konaka u vlasništvu ugostiteljskog preduzeća 'Ugar' i Društva ribolovaca.

Godine 2004. Ured muftije travničkog je otkupio ovu zgradu od prijašnjih vlasnika i tako nakon 66 godina postao ponovo vlasnik svoje lokacije.

Muftiluk travnički je jedan od nastarijih u Bosni i Hercegovini a datira još od 1736 godine kada je na čelo ovog muftiluka izabran muftija Jahja efendija.

Medžlisi: Travnik, Novi Travnik, Bugojno, Gornji Vakuf, Donji Vakuf, Jajce, Busovača i Vitez.