Kurs „Program cjeloživotnog obrazovanja – Uvod u izučavanje islama II“

25 Avgust 2023

KURS „UVOD U IZUČAVANJE ISLAMA II “


Program cjeloživotnog obrazovanja – Kurs „Uvod u izučavanje islama II“ oslanja se na tradiciju „Diplome u islamskim naukama“ koju je Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu realizirao u periodu od 2005. do 2022. Namijenjen je svima koji žele steći nove uvide i produbiti postojeća znanja o temeljnim pojmovima, vrijednostima i vjerovanjima koja su oblikovala muslimansko mišljenje, duhovnost i umjetnost, te društvene i pravne ustanove, posebno na tlu Bosne i Hercegovine i koji su završili prvi nivo ovoga programa.


Pokretanjem programa cjeloživotnog učenja „Diploma u islamskim naukama“ prije više od petnaest godina, Fakultet islamskih nauka želio je dati svoj doprinos ispravnom artikuliranju osnovnih postulata islama i razbijanju brojnih stereotipa o islamu, a modernom čovjeku omogućiti da se na argumentiran način aktivno uključi u brojne debate koje tretiraju pitanja religije i međureligijskog dijaloga.
Program je otvoren za sve koji žele učiti bez obzira na lična uvjerenja i opredjeljenja. Dosadašnji polaznici dolazili su iz različitih sfera društva, bili su to studenti postdiplomci, novinari, diplomate, penzioneri, uposlenici u školstvu, kulturi, politici, upravi i nevladinom sektoru, muslimani i nemuslimani, domaći ljudi i stranci.


Program se u proteklom periodu odvijao u dva odvojena toka – na bosanskom i na engleskom jeziku. Predavanja su se održavala u historijskom ambijentu Fakulteta, čija zgrada potječe iz 1887. godine i značajan je spomenik bosansko-hercegovačke arhitekture iz austrougarskog perioda. Međutim, zbog epidemiološke situacije program je 2021. godine uspješno realizovan u online formatu i tako je stekao status međunarodnog programa. Na osnovu pozitivnih iskustava iz tog ciklusa, kao i komentara i sugestija učesnika, Fakultet islamskih nauka odlučio je nastaviti realizaciju ovog programa na drugom nivou, u online formatu i uživo na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.


FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA


Fakultet islamskih nauka najstarija je visokoškolska islamska ustanova u Bosni i Hercegovini. Osnovan je 1977. godine kao Islamski teološki fakultet. Nastavljač je višestoljetne tradicije školstva iz doba osmanske uprave, te Šerijatske sudačke škole iz 1887. godine, kasnije preimenovane u Višu islamsku šerijatsko-teološku školu – prve moderne islamske visokoškolske ustanove u našoj zemlji. Fakultet se danas nalazi u zgradi nekadašnje Šerijatske sudačke škole sagrađene u prepoznatljivom neomaurskom stilu. Od septembra 2004. godine Fakultet islamskih nauka djeluje kao pridružena, a od 2013. kao punopravna članica Univerziteta u Sarajevu.


STRUKTURA PROGRAMA


Program obuhvata devet modula: Razumijevanje Kur’ana u savremenom dobu, Razumijevanje hadisa u savremenom dobu, Razumijevanje islamskog prava u savremenom dobu, Izbor iz klasičnih teoloških učenja, Uvod u studije islamske civilizacije, Predodžbe o islamu i muslimanima u historiografiji i književnosti balkanskih kršćana, Odabrane teme savremenog islamskog mišljenja, Islam i psihologija, Islamska pedagogija.
Program je ovjeren kao Program cjeloživotnog obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu.


Predavanja će se održavati svakog utorka i četvrtka u periodu od 18:00 do 20:00. Detaljan raspored predavanja prema modulima i temama bit će utvrđen i dostavljen učesnicima na početku programa.
Planirano je da program počne u utorak, 16. oktobra 2023. godine u 18:00 sati te da se završi koncem mjeseca januara 2024. godine. Tačan datum svečanosti dodjele certifikata naknadno će biti određen.


VREDNOVANJE
Za stjecanje certifikata od polaznika programa Kurs „Uvod u izučavanje islama II“ očekuje se:
• pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na časovima – najmanje 80%; pisani rad/esej o odabranoj temi u saradnji sa mentorom.
• u slučaju da kandidati žele ostvariti ECTS poene, polagat će dodatni ispit sastavljen od pitanja iz svih oblasti koje su slušali kroz ponuđene module.

UVJETI ZA UPIS
Uvjet za pohađanje programa Kurs „Uvod u izučavanje islama II“ jeste:
• univerzitetska diploma iz bilo koje discipline, ili
• diploma četverogodišnje srednje škole i najmanje tri godine radnog iskustva
• završen program Diploma u islamskim naukama (prvi nivo)
• završen Kurs „Uvod u izučavanje islama I“.

TROŠKOVI
Učesnik snosi troškove programa u iznosu 450 KM (četiristo pedeset konvertibilnih maraka). U cijenu je uključen dio literature u digitalnom obliku koji je dostupan na otvorenim portalima i stranicam. Uplata se može realizovati kroz dvije rate u iznosima od po 225 KM (dvjesto dvadeset pet konvertibilnih maraka). Sve troškove provizije snose učesnici programa, a detalji vezani za uplate, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz inostranstva, sadržani su u instrukcijama za uplate. Također, učesnici iz inostranstva koji žele umanjiti lične troškove vezane za proviziju svoje uplate mogu realizovati preko posrednika u Bosni i Hercegovini na način predviđen za uplate iz Bosne i Hercegovine.
U zavisnosti od odabira na obrascu za prijavu, učesnici trebaju izmiriti svoje obaveze uplatom cijelog iznosa ili samo prve rate prije početka predavanja – do 01. oktobra 2023. godine. Krajnji rok za uplatu druge rate je, 01. decembar 2023. godine.

PRIJAVA I REGISTRACIJA
Za upis na program Kurs „Uvod u izučavanje islama II“ potrebno je popuniti prijavni obrazac dostupan na internet stranici Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu (https://fin.unsa.ba/uvod-u-izucavanje-islama/). Popunjen obrazac može se dostaviti putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili putem pošte i lično na adresu: Fakultet islamskih nauka, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo; putem faksa: +387 33 251 044; najkasnije do 30. septembra 2023. godine.


Minimalan broj prijavljenih kandidata za realizaciju Programa je dvadeset.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti od koordinatora projekta Vedada Hurića (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.) i od direktorice programa prof. dr. Zehre Alispahić (zehra.alispahić@fin.unsa.ba).

KONTAKTI
Adresa: Fakultet islamskih nauka, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo
Tel.: 033 232 982 / 033 251 052
Faks: 033 251 044
Web: www.fin.unsa.ba

 

U prilogu možete preuzeti prospekte za KURS - UVOD UIZUČAVANJE ISLAMA II 2023-24, kao i obrazac za prijavu.

Čitano 1634 puta