JAVNI KONKURS ZA DODJELU NAGRADE „KASIM-EF. MAŠIĆ“ ZA 2022/23. GODINU

01 Septembar 2023

Na osnovu člana 4 i člana 5 Pravilnika o nagradi „KASIM EF. MAŠIĆ", Ured Muftije travničkog raspisuje javni konkurs za nagradu „KASIM-EF. MAŠIĆ" za 2022/23. godinu koja se dodjeljuje najuspješnijem muallimu/muallimi za posebno zalaganje u radu, te izuzetan doprinos razvoju, promovisanju i afirmaciji mekteba i mektebske nastave.

 

Pravo kandidovanja na Konkurs imaju muallimi/muallime:

 

- koji su uključeni u muallimski rad u okviru Islamske zajednice,
- koji rade prema planu i programu odobrenom od strane institucija IZ,
- koji su u radnom odnosu u institucijama IZ ili u institucijama kojima je osnovač IZ,
- koji rade na području Muftijstva travničkog,
- protiv kojih se ne vodi disciplinski postupak.

 

Nagrada "KASIM EF. MAŠIĆ" se sastoji od sljedećeg:

 

- Diplome o osvojenoj nagradi za određenu mektebsku godinu,
- Novčane nagrade u iznosu posljednje objavljene prosječne plaće u Federaciji BiH,
- Preporuke za uvećanje plaće od 5% na godinu dana od strane poslodavca.

 

Prijavu na konkurs popunjava kandidati lično, a potrebno je da sadrži sve potrebne informacije koje se boduju prema Pravilniku o dodjeli nagrade "KASIM EF. MAŠIĆ", koji se može naći na zvaničnoj web-stranici Muftijstva 

 

Tačnost podataka, kao i ocjenu  iz kriterija pod rednim brojem; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 25, 30, 31 i 33 ovjerava i potvrđuje Glavni imam.

 

Tačnost podataka iz kriterija pod rednim brojem: 28, 29, 32, ovjerava i potvrđuje Komisija za završne ispite i hatme Kur'ani Kerima.

 

Tačnost podataka iz kriterija pod rednim brojevima: , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 34 se potvrđuju dokazima.

 

Kandidat je dužan za svaki kriterij  prijave priložiti vjerodostojan dokaz: kopije potrebnih stranica Dnevnika mektebske nastave, certifikate, diplome, potvrde, fotografije sa programa sa polaznicima, izleta, ekskurzija i saradnje sa drugim mektebom sa vjeroučiteljom i sl.

 

Svu potrebnu dokumentaciju za prijavu dostaviti evezanu uredno složenu prema tabeli bodovanja sa potrebnim dokazima. 

 

Prijave se, kovertirano, šalju na adresu Ureda Muftije travničkog (Vezirska br. 2, 72270 Travnik) putem pošte (preporučeno) ili direktno kod sekretara Muftijstva.

 

Konkurs je otvoren do 02. oktobra 2023. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne uzimaju u razmatranje.

Čitano 3861 puta