petak, 28 Maj 2021 - Muftijstvo travničko

Organizacioni odbor "511 Dani Ajvatovice" je na svojoj redovnoj sjednici koja je održana 27. maja 2021 godine u prostorijama Muftijstva travničkog usvojio odluku da će se ova kulturno-vjerska manifestacija organizovati u periodu od 18. do 30. juna uz smanjenje broja programskih sadržaja i poštivanje higijensko-epidemioloških mjera nadležnih organa.