TRAVNIČKO MUFTIJSTVO I TRAVNIČKE MUFTIJE OD 1680 - 1930. GODINE

Kada je 1660. godine prošao kroz Travnik Evlija Čelebija je zabilježio da je grad sjedište kadiluka sa jedanaest mahala, sedamnaest džamija, više osnovnih škola, sa hanom i hamamom, sa mnogo učenih ljudi, ali bez medrese i muftije.

Do sada se smatralo da je muftijska služba u Travniku uspostavljena 1736. godine. Međutim istina je da je Travnik imao muftiju još 1680. godine, jer se tada na ovoj funkciji spominje šejh Ebu Bekr, sin Sejfulhaka, Travničanin.

To je, najvjerovatnije, prvi travnički muftija, jer ako je tačan izvještaj Evlije Čelebije, a nema razloga za sumnju, kako u Travniku nije bilo muftije 1660. godine, a znamo da se na toj dužnosti 1680. godine nalazi šejh Ebu Bekr, može se zaključiti da je, s obzirom na dužinu trajanja muftijske službe,

Ebu Bekr prvi travnički muftija postavljen na to počasno mjesto između 1660. i 1680. godine.

 

Nastavak teksta pročitajte u fajlu ispod:
Travnicke_muftije_od_1680_-_1930._godine.pdf

muftije