Savjet Muftijstva

Savjet Muftijstva čine Muftija, glavni imami i direktor Medrese u Travniku:


1. dr. Ahmed-ef. Adilović, muftija travnički - Predsjednik Savjeta

2. mr. Salih-ef. Indžić, glavni imama Medžlisa IZ-e Travnik

3. Kemal-ef. Tokmić, glavni imam Medžlisa IZ-e Bugojno

4. Hidajet-ef. Polovina, glavni imam Medžlisa IZ-e Gornji Vakuf

5. hfz. mr. Adnan-ef. Srebrenica, glavni imam Medžlisa IZ-e Busovača

6. Haris-ef. Amidžić,  glavni imam Medžlisa IZ-e Novi Travnik

7. Amir-ef. Čavak, glavni imam Medžlisa IZ-e Donji Vakuf

8. Omer-ef. Sikira, glavni imam Medžlisa IZ-e Vitez

9. Zehrudin-ef. Hadžić,  glavni imam Medžlisa IZ-e Jajce

10. mr. Dževdet Šošić, direktor Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku