Uskraćivanja ustavnih prava učenicima Bošnjacima u dvije srednje škole u Jajcu

01 Decembar 2016


Slava i hvala Allahu, dž.š., koji se zaklinje perom-kalemom. Salavat na Muhameda, a.s., koji je najljepši primjer odgoja i obrazovanja na Ovome svijetu. Molimo Allaha, dž.š., da pomogne muslimane i muslimanke u ostvarivanju njihovih osnovnih ljudskih prava i sve one čija su prava ugrožena ma kojoj vjeri pripadali i ma gdje se nalazili na zemaljskoj kugli.


Koristimo ovaj sveti dan petak i ovo sveto mjesto mimber da spomenemo istinske hizmećare islamu i muslimanima i da im se zahvalimo i da zamolimo Allaha da ih nagradi za njihov trud, a to su naši članovi džematskih odbora koji rade u džematima radi zadovoljstva Allaha, dž.š. Također se zahvaljujemo Asocijaciji mladih MIZ Jajce što su u saradnji sa džematskim odborima posadili 329 sadnica u džematima kao simbol sjećanja na 329 šehida sa područja Medžlisa IZ Jajce. Također vas obavještavamo da se svake subote poslije jacije namaza u šamića džamiji održavaju predavanja, sutra navečer je predavač, ako Bog da, profesor Enes Julardžija.

 


Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: ''A Allaha se boje od robova Njegovih – učeni'' (Fatir, 28).
ۗ إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ


Poslanik, a.s., je rekao: "Prednost učenog čovjeka nad običnim vjernikom je kao moja prednost nad običnim čovjekom."


Braćo, muslimani, Bošnjaci..... već neko vrijeme Bošnjaci Jajca nemaju potpunu informaciju o problemu obrazovanja u Jajcu. Zato smo odlučili, uz Božiju pomoć, da sa Vama-našim džematlijama podjelimo informacije i sugestije.


Zapravo, dugi niz godina nakon završetka rata veći broj djece u Bosni i Hercegovini nemaju mogućnost, iako im je zakonom i konvencijama o ljudskim pravima zagarantovano pravo, da uče svoj jezik, historiju, geografiju, muzičku i likovnu kulturu. Takav primjer je i u Jajcu, gdje učenici Bošnjaci, kojih je isto ili više u odnosu na učenike drugih nacionalnosti ( hrvatske i srpske ), od 1998/99. godine u dvije srednje škole: Srednja strukovna škola ''Jajce'' i Srednja škola ''Nikola Šop'' pohađaju nastavu po hrvatskom planu i programu. Izuzetak su dva predmeta:


- islamska vjeronauka, ne kao predmet iz nacionalne grupe predmeta; uvedena je početkom 2002/03. školske godine na zahtjev Muftijstva i Medžlisa IZ Jajce, tj. glavnog imama šejh Ramiz-ef. Bećirovića; Vjeronauka u srednjim školama u Jajcu uvedena je mnogo prije nego u dosta drugih gradova u Federaciji BiH.
- bosanski jezik, uveden 01.11.2006. godine, tj. od II polugodišta 2006/07. školske godine na zahtjev ''Inicijativnog odbora roditelja srednjoškolaca Bošnjaka'' a nakon raznih peticija, sastanaka, bojkotovanja nastave i raznih vidova borbe za jednaka prava.
- 2008. godine tadašnjoj ministrici Obrazovanja SBK-a predat je istraživački rad na temu: Potreba uvođenja nacionalne grupe predmeta za učenike Bošnjake u srednjim školama u Jajcu. Ministarstvo se oglušilo na zahtjev.
- 13.06.2013. godine u prostorijma MIZ Jajce održan je sastanak sa profesorima Bošnjacima srednjih škola u Jajcu na istu temu.
- Iste godine, 2013. održan je niz sastanaka sa predstavnicima društvene scene na temu problema obrazovanja u Jajcu na inicijativu Medžlisa Jajce u prostorijama MIZ Jajce. Također, predstavnici društvene scene su stidljivo i učmalo pokušavali sa dopisima na razne relevantne institucije upozoriti na problem obrazovanja u Jajcu. Nije bilo ozbiljnijeg, podrobnijeg i kontinuiranog bavljenja ovim problemom.
- 20.06. 2014. godine učenica Halima Hodžić poslala je žalbu srednjoj školi „Nikola Šop" i o tome obavijestila relevantne institucije, a u vezi svjedočanstva o završenom razredu na kojem je u pozadini grb tzv. „države Herceg Bosne" a njen otac Esad Hodžić je na javnim mjestima: ispred džamija u Divičanima i Sultanije, kao i u gradu ispred kapije pozvao roditelje Bošnjake u borbu za prava njihove djece. Niko od roditelja nije se odazvao.
- 2015. godine pokrenuto je ponovo pitanje obrazovanja u Jajcu od strane političkih predstavnika Bošnjaka u Jajcu.
- 2016. godine donešena je Odluka na Skupštini SBK-a o osnivanju novog – trećeg subjekta-škole za učenike Bošnjake – srednjoškolce na prijedlog predstavnika politike Bošnjaka Jajca. Do realizacije Odluke nije došlo zbog zakašnjelog donošenja Odluke.
- 2016. godine donešena je Odluka na Skupštini SBK-a o razdvanjanju osnovne škole „Berta Kučera" na dva pravna subjekta od kojih se OŠ u Kruščici naziva OŠ Jajce, koja se – ponavljamo nalazi u Kruščici, u Dnoluci. Ovo nažalost jeste apsurd ali i dokaz koliko su se i kako naši predstavnici u vlasti angažovali po pitanju školstva u Jajcu.
Dakle, današnja hutba govori o problemu uskraćivanja Ustavom zagarantovanih prava učenicima Bošnjacima u dvije srednje škole u Jajcu.
Ko su Bošnjaci ???

 


Relevantni historijski izvori bilježe da su se muslimani u Bosni uvijek zvali Bošnjacima. Nije moguće naći ni jedan povijesni dokumenat, bilo da se radi o dokumentima osmanske vlasti ili o dokumentima okolnih država, da stanovnike Bosne ne naziva Bošnjani ili kasnije Bošnjaci. Razvitak nacionalne svijesti BiH kao što je poznato počinje u drugoj polovini 19. stoljeća. Za razliku od Srba i Hrvata koji su se nacionalno razvijali u pravcu nacionalnog pokreta poprimajući ideologije oblikovane u Srbiji i Hrvatskoj muslimani su se nacionalno razvijali posebnim putem zadržavajući vlastitu posebnost i svoje etničke karakteristike.

 


Zašto je bitno obrazovanje u formiranju identiteta pojedinca i zajednice ???
Važnost i utjecaj škole na razvoj dječije svijesti, mišljenja i identiteta jeste u sljedećem. Tokom razvoja djeca razvijaju svoje stavove, mišljenje velikim dijelom iz onoga što nauče u školi. Ako dijete tokom svog školovanja uči pogrešne stvari o sebi, svojoj prošlosti, kulturi, korijenima, o drugim, drugačijim ljudima, kulturama, onda će sasvim izvijesno imati pogrešnu predstavu i imat će sasvim pogrešan pristup svijetu oko sebe. Ako jedna nacionalna skupina nema mogućnost da uči istinu o sebi makar se ona drugima i ne sviđala, onda će ta nacionalna skupina postepeno zaboraviti svoju prošlost i ostati na vjetrometini, ili će postati neko drugi. Ako dijete u školi uči da su pripadnici njegovog naroda pripadnici nižeg sloja društva, da su manje važni, a nema mogućnost čuti i drugo mišljenje, onda će to dijete postepeno steći kompleks manje vrijednosti.

 


Posljedice nepravednog sistema obrazovanja u Jajcu ???
Neizučavanje i nedostatak nacionalne grupe predmeta u srednjim školama u Jajcu jeste pitanje nacionalnog identiteta i edukacijskog aspekta mladih. Ako Bošnjaci nemaju mogućnost da uče o sebi, svojoj prošlosti, kulturi, naslijeđu na određenom području onda im nije data mogućnost da ispune sva svoja prava. Porušenu kuću čovjek sagradi, ali svoju prošlost i kulturu čovjek mora čuvati ako drži do sebe. Kada se stvori takva klima da jedna nacionalna skupina nema mogućnost da uči kroz sistem obrazovanja o sebi i svom historijsko-kulturnom naslijeđu onda će se ta nacionalna skupina iseliti tamo gdje to može, a samim tim omogućiti nestanak svog naroda sa tih prostora, što je ustvari nastavak etničkog čišćenja u mirnodobskim uslovima. Odugovlačenje rješavanja ovoga problema zadire u sve pore društvenog života, jer ovaj problem nije samo pitanje školstva, nego i pitanje: prava, sloboda, istine, identiteta i jednakopravnosti.

 


Nažalost, naši predstavnici u vlasti nisu uspjeli negirati podvalu da Bošnjaci dijele učenike u Jajcu, jer se nisu dovoljno posvetili tome.
Prije nego spomenemo zaključke današnje hutbe želimo s vama podijeliti jednu istinitu priču iz okoline Bugojna, a koju smo spomenuli u knjizi o šehidima „Vječna pouka": „Američki antropolog William Lockwood boravio je početkom 70-tih godina prošlog vijeka u jednom tipičnom brdsko-planinskom bosanskom selu u okolini Bugojna. Bilježeći zanimljivosti o ljudima i njihovim običajima on je između ostalog zapisao: „Bosanski muslimani za razliku od svojih komšija Srba i Hrvata ne pamte dugo i brzo zaboravljaju svoje pretke.""
Braćo muslimani,


Mi smo u prijeratnom sistemu bili osuđeni da učimo o tuđim junacima i historiji te su naši preci bili brzo zaboravljeni. Ako se ovako nastavi sa obrazovanjem u Jajcu vrlo brzo će naša djeca zaboraviti šehide i ono šta nam se desilo u ratu. Zato mi danas, kao i mnogo puta dosad upozoravamo na ovaj problem.


Zaključci:
- smatramo da je glavni krivac za neprovođenje Zakona Vlada SBK-a, odnosno, resorno ministarstvo, i također nekompetentnost i neažurnost političkih predstavnika Bošnjaka Jajca koji se bave ovim pitanjem.
- tražimo od ureda Ombudsmena da poduzme potrebne korake na zaštiti osnovnih ljudskih prava djece u Jajcu ali i djece drugih nacionalnosti (Hrvati, Srbi i dr.) u drugim mjestima.
- Tražimo od Bošnjačkih političara u Jajcu da poduzmu slijedeće: anketiraju roditelje učenika Bošnjaka, urade analizu potrebnih struka i zanimanja, razgovaraju sa profesorima i učenicima srednjih škola, daju informacije javnosti i urade sve što je potrebno za normalizaciju odnosa i stanja obrazovanja u Jajcu, jer pitanje obrazovanja je mnogo veće pitanje od bavljenja dnevnim, lokalnim, političkim šićarima, interesima i previranjima.
- Tražimo da OŠ u Kruščici nosi prikladniji naziv; naziv mjesta Dnoluka, ili ime prvog šehida, ili ime Dnolučkog odreda.
- Zahtjevamo od Bošnjačkih političara u Jajcu da najkasnije do početka slijedeće školske godine obezbijede prava učenika Bošnjaka u srednjim školama i bolje uslove za učenike osnovnih škola.

 


Allaha molimo da nam se smiluje i podari znanje koje koristi! Amin

 

Jajce, 18.11.2016. godine
Zehrudin-ef. Hadžić, glavni imam MIZ Jajce

Čitano 2620 puta
All for Joomla All for Webmasters