U okviru manifestacije "Dani šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka" u Travniku promovisan dokumentarni film o Ajvatovici

19 Novembar 2020
U srijedu, 18. novembra 2020. godine u atriju Medrese u organizaciji BZK "Preporod" OO Travnik, muftijstva travničkog i Elči Ibrahim-pašine medrese održana je promocija filma o Ajvatovici novinara Azama Mandžića u okviru manifestacije "Dani šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka".
 
Promociji su prisustvovali muftija travnički dr. Ahmed Adilović, projekt menadžer BZK "Preporod" Bosne i Hercegovine, dr. Dženan Kos te  direktor Elči Ibrahim-pašine medrese mr. Dževdet Šošić. U pandemijskim uvjetima ograničenog broja prisutnih i poštivanje mjera Kriznog štaba, učenici muškog dijela internata imali su priliku upoznati se sa historijskom okosnicom obilježavanja Ajvatovice, značaju dovišta za Bošnjake te čuvanju vjerske tradicije na ovim prostorima. Muftija travnički istakao je da je veoma važno znati da je Ajvatovica dovište i da pri obilježavanju iste nema mjesta nekim vjerovanjima koja nisu dio tradicije i rezultat su loše interpretacije i pogrešnog tumačenja, te da negiranje obilježavanja Ajvatovice predstavlja rušenje veoma bitnog i sastavnog dijela vjersko-kulturne baštine Bosne i Hercegovine.
 
 
S druge strane, Dženan Kos istakao je bitnost uvezivanja ustanova koje su od značaja za Bošnjake jer je to temeljni princip očuvanja kulture, historije i tradicije kao veoma bitnog segmenta zrelih i uspješnih zajednica. Azam Mandžić predstavio je svoj rad koji predstavlja nemjerljiv video doprinos kontinuitetu obilježavanja Ajvatovice, daje historijski uvid u nastanak i očuvanje obilježavanja ove manifestacije na ovim prostorima.  
Učenici su imali priliku u filmu vidjeti i dijelove govora rhm. Alije Izetbegovića 1996. godine. 
 
Večerašnji pogram moderirala je mr. Đenana Bajraktarević.
Čitano 265 puta