Konačni rezultati kvalifikacija takmičenja Hind 2020

14 Januar 2020

U nastavku možete pročitati konačne rezultate nakon održanih devet kvalifikacionih dijelova takmičenja u učenju Kur'ana za djecu i mlade sa područja Muftijstva travničkog pod nazivom "HIND 2020" na kojem je učešće uzelo 224 takmičara. Zahvaljujemo se svim takmičarima, njihovim roditeljima i muallimima na učešću, a najboljim čestitamo na ostvarenim rezultatima.

U polufinalni dio plasiralo se po deset najboljih takmičara iz svih kategorija, sa izuzetkom kratkih sura gdje se plasirao i 11. takmičar zbog istog broja bodova kao i 10. takmičar. 

Polufinalni dio takmičenja bit će održan 18. i 19. januara poslije podne namaza, a veliko finale bit će organizovano u nedjelju 26. januara u Novom Travniku. Više detalja o polufinalnom i finalnom dijelu takmičenja bit će objavljeno u narednim danima.

 

r/b

ime  i  prezime  kandidata

Imena roditelja

broj bodova

 

KATEGORIJA KRATKE SURE:

 

1.       

DAVUD BULJUBAŠIĆ

AMEL I ALDINA

95,8

2.       

HANA ALIĆ

ALMIR I ALDIJANA

95,1

3.       

ALMIR LEPIR

ADIS I ČERIMA

95,1

4.       

KANITA KSTEN

ERMIN I EMINA

94,3

5.       

AMINA TARAKČIJA

SEDAD I AMELA

93,3

6.       

GRIZIĆ IMAN

RAHMIJA I SABINA

92,1

7.       

IMAN MUJEZINOVIĆ

MIRNES I RAŠIDA

92,1

8.       

LAMIJA MEŠKOVIĆ

ALMEDIN I SANITA

92,1

9.       

NEJLA GRABUS

MUAMER I AIDA

92

10.   

HABIBIĆ NEDŽLA

DŽENAN I MELISA

91,3

11.   

BILAL OSMANOVIC

NEVZET I ZAHIDA

91,3

12.   

NEDŽLA VRBANJAC

KENAN I MIRZADA

91,1

13.   

MERJEM KASUM

HUSMIR I NISVETA

91

14.   

HANA HABIBIĆ

ADI I MIRSADA

90,8

15.   

OSMAN KEHIĆ

AMIR I SELMA

90,5

16.   

HARUN KOVAČ

AJDIN I AMELA

90,3

17.   

MUHAMED MEMIĆ

IBRAHIM I MEVLA

90,1

18.   

AGAČEVIĆ FARAH

 

89,8

19.   

TRAKO ADNA

HALIM I ELVISA

89,6

20.   

ILMA MRAKIĆ

EKREM I BELMA

89,6

21.   

SAFIJA LATIĆ

KEMAL I ŠEJMA

89,5

22.   

GORAN MELIKA

NERMIN I LEJLA

89

23.   

ADLA LENDO

REŠAD I ELDINA

88,8

24.   

ČAKIĆ LAMIJA

ALMIR I ALDIJANA

88,6

25.   

MANDŽUKA ELDAR

ADNEL I MIRSADA

88,6

26.   

TURIĆ AMINA

JASMIN I MERIMA

88,5

27.   

MINA HASKIĆ

IBRO I VALIDA

87,6

28.   

EMINA INDŽIĆ

HAMID I MEDIHA

87,6

29.   

SALIHA DUZEN

MIRZA I INDIRA

87,1

30.   

BOŠNJAK DŽANA

MUAMER I AJLA

87

31.   

UMIHANA DJULABIĆ

ELVIR I MIRELA

87

32.   

DŽENETA JOLDIĆ

ALEM I DENISA

86,3

33.   

JUGOVIĆ EDIB

ASMIR I SANELA

86,1

34.   

ČOROVIĆ LAMIJA

IRIJO I SEADA

86

35.   

ABDULAH RIBO

ZEKERIJAH IZENAJDA

85,3

36.   

ANEL KAVAZOVIĆ

DŽEMAL I AMELA

85

37.   

MUJKIĆ HARUN

SAMIR

84,3

38.   

AMAR KABLAR

AMIR I ALDINA

84,3

39.   

FARIS FETIĆ

MUAZ I ELVIDA

83

40.   

DELIĆ LAMIJA

HASIB I ELVEDINA

82,6

41.   

AMIR SUBAŠIĆ

SELVEDIN I LEJLA

82

42.   

POTUROVIĆ NEJRA

ADMIR I MERSIHA

81,5

43.   

KANITA BRČIĆ

ALEN I DŽEMILA

81,3

44.   

ADVAN ŠEHIĆ

MIRNES I AMELA

81,3

45.   

EDIN ZEC

ELMIN I ALMA

81

46.   

HANAN ŠLJIVO

HUSEIN I SABIRA

80,3

 

KATEGORIJA SURA EL-MULK:

 

1.       

INDŽIĆ AMNA

ABDULKADIR I AIDA

97

2.       

GORAN HADIDŽA

ŠEHZAD I DŽENITA

96,8

3.       

IBRAHIMBEGOVIĆ EVEL

TARIK I MIRELA

96,1

4.       

MUHAMED MUJKIĆ

HASAN I SAIBA

95,6

5.       

AHMED MEHMEDOVIC

MUAMER I FATIMA

95,5

6.       

AMAR HADŽIĆ

GALIB I AIDA

95,5

7.       

AŠĆIĆ AFAN

DENIS I ALDINA

95,3

8.       

HARUN LEPIR

NEZIR I SEJIDA

94,6

9.       

LEJLA SELAVA

SADIK I INDIRA

94,5

10.   

IBRAHIM HADŽIĆ

MEHMED I ELVEDINA

94

11.   

KARAČ HADIDŽA

ZEKIR I VILDANA

93,5

12.   

ADI MEHIĆ

EDIN I ELVEDINA

93,5

13.   

EMINA ĐULABIĆ

ADEM I RAH. ESADA

93,5

14.   

ESMA AGANOVIĆ

ZIJAD I NIHADA

93,3

15.   

ALIĆ LEJLA

ERMIN I ADISA

93,3

16.   

ILMA MEŠKOVIĆ

ALMEDIN I SANITA

93,3

17.   

INDŽIĆ AFAN

ABDULKADIR I AIDA

93,1

18.   

HRUSTANOVIĆ SARA

SELVEDIN I ALISA

93

19.   

DŽEJLANA HADŽIĆ

MIDHET I SENADA

92,8

20.   

HASIČIĆ DAVUD

SIDIK I NEDŽADA

92,8

21.   

PALALIĆ AJNUR

SELVEDIN

92,6

22.   

ILHANA REDŽIĆ

MUSTAFA I FAHRETA

92,5

23.   

EDIN ZOLOTA

MIRALEM I NAMIRA

92,5

24.   

RUKAJJA TOPOLJAK

DŽEMAL I NERMINA

92,3

25.   

HANA HODŽIĆ

ADNAN I NAIDA

92

26.   

DAVUD PATKOVIĆ

AHMED I MERHUNISA

92

27.   

EMIN MELIĆ

SALIH I ZLATA

91,6

28.   

SADŽID ŠOŠIĆ

ENES I ARMELA

91,6

29.   

INDŽIĆ JUSUF

HAMID I MEDIHA

91,5

30.   

FARIS ČOLAKOVIĆ

ADEM I AMELA

91,3

31.   

EMINA RAMIĆ

NERMAN I AIDA

91,3

32.   

FATA ZLATIĆ

RAMO I JASMINA

91,3

33.   

OMERAGIĆ BILAL

NIJAZ I HAJRA

91,1

34.   

SARA MUŠINOVIĆ

AMIR I ELVISA

91,1

35.   

MERJEM TALIĆ

ZEHRUDIN I AMIRA

91,1

36.   

AJNUR AGANOVIĆ

NEDŽAD I NEDŽADA

91

37.   

ALIJA PRCANOVIĆ

HAZIM I ELIDA

91

38.   

ENSAR MEMIC

JASMIN I MUNIRA

90,6

39.   

EDIN ZAHIROVIĆ

EDINA I SEMIR

90,5

40.   

RUKAJJA LENDO

REŠAD I ELDINA

90,5

41.   

ANELA KAVAZOVIĆ

DŽEMAL I AMELA

90,3

42.   

SUMEJA ČAUŠEVIĆ

ENES I ELMA

89,8

43.   

DŽENAN REĐIĆ

ABID I AZRA

89,8

44.   

SUMEJA ALIHODŽA

ADNAN I ENESA

89,8

45.   

DAUTOVIĆ NEDIM

OMER I ELVIRA

89,6

46.   

ABDURAHMAN SENDIĆ

ENES I MINETA

89,3

47.   

LAMIJA LELAK

ESAD I EMINA

88,8

48.   

SAMED PERENDA

EMIR I VELIDA

88,6

49.   

PEZIĆ TARIK

MUHAMED I VILDANA

88,6

50.   

ŠILJAK AJNA

DŽEMIL I ZILHA

88,6

51.   

SARA SEHIC

SULJO I MIHRETA

88,6

52.   

AMRA PERENDA

EMIR I VELIDA

88,3

53.   

SARA SEHIC

HASAN I FATIMA

88,3

54.   

HARUN ĆOSIĆ

HARIS I ZEJNA

88,3

55.   

ELMA  ZAHIROVIĆ

SIFET I INDIRA

88,3

56.   

FATIMA PERENDA

MIDHAT I JASMINA

88,1

57.   

ŠEJMA ZAHIROVIĆ

VILDANA I MEHO

88

58.   

SUMEJA SEHIC

SULJO I MIHRETA

88

59.   

ZAHIROVIĆ AIŠA

SIFET I INDIRA

87,8

60.   

MIRZA  ŠEPEROVIĆ

ADIS I SENIJA

87,6

61.   

AZRA ŠEHIĆ

EDIN I EMINA

87,3

62.   

MIRNES PEZER

SAUDIN I TAHIRA

87,3

63.   

BELMIN ŠEHIĆ

DŽEMIL I HATIDŽA

87

64.   

ASMIRA MEMIC

ASMIR I MEVLIDA

87

65.   

DUVNJAK SAJRA

ELVEDIN

86,8

66.   

ILMA KAHRIĆ

ISMET I VILDANA

86,6

67.   

SALAAHUDDIN ĐULABIĆ

SADIK I JASMINA

86,5

68.   

SMAIL ŽUŽO

ENVER I EDINA

86,5

69.   

BELMA PERENDA

VAHIDIN I MUAMERA

86

70.   

AMILA TRAKO

VERNES I ALDINA

86

71.   

FARISA ALISPAHIĆ

SADBER I EMIRA

85,6

72.   

AMRA ČAJO

SEJAD I SADETA

85,6

73.   

ERNA ZLOTRG

ESED I HANIFA

85,3

74.   

EMEL KADRIĆ

VAHIDIN I AMELA

85,3

75.   

BAKIR HASKIĆ

DINO I ELVEDINA

85

76.   

FATIH SIVRO

MIRNES I ZEKIJA

85

77.   

DŽEMKA ZEC

AJDIN

84,6

78.   

ZAHIROVIĆ ASIM

MUNIR I AMELA

84,6

79.   

ELDIN ŠEHIĆ

DŽEMIL I HATIDŽA

84,6

80.   

DARIS IMAMOVIĆ

MIRNES  I ZINELA

84,3

81.   

NAĐA ŽIGONJA

HARIZ I ADISA

84,3

82.   

NEDŽMA ŠAČIROVIĆ

SAMER, HATEMA

83,6

83.   

MERJEM JOLDIĆ

ALEM I DENISA

82,3

84.   

MELIĆ LEJLA

FAHRUDIN I BELMA

81,3

85.   

RUJANAC REJHANA

DŽEVAD I NERMINA

70

 

KATEGORIJA SURA JASIN

 

1.       

AHMED CRNICA

ZIJAD I AIDA

96,6

2.       

AMINA MRKONJA

SENAD I MURISA

96,5

3.       

NEDŽMA MAŠETIĆ

MIRZA I ŠERIFA

96,1

4.       

BESIMA LEPIR

MURADIF I SEMINA

96

5.       

NAIL HUSIĆ

FADIL I HANIFA

95,3

6.       

AMINA GRIZIĆ

RAHMIJA I SABINA

95,1

7.       

SAJRA HADŽIĆ

GALIB I AIDA

94,6

8.       

DAVUD MALANOVIĆ

ADMIR I SELMA

93,5

9.       

FATIMA PRCANOVIĆ

ZEIR I NEZIRA

93

10.   

AJNIJA KARIĆ

IBRAHIM  I DUDA

93

11.   

FEJRUZ ŠEHIĆ

MIRNES I AMELA

92,5

12.   

RADOVOVIĆ MERJEM

HALIL I REMIZA

92,3

13.   

ADNA TARAKČIJA

RAMO I NEFISA

92,2

14.   

FATIMA TOPOLJAK

DŽEMAL I NERMINA

92,1

15.   

EMIN HASKIĆ

DINO I ELVEDINA

92,1

16.   

ABDULLAH SEFER

EDIN I MEDINA

91,3

17.   

AFAN ŠEHIĆ

MIRNES I AMELA

91

18.   

SELMA CRNICA

ZIJAD I AIDA

90,8

19.   

ODOBAŠIĆ ISMAIL

ASMIR I EMINA

90,6

20.   

ZENAIDA DAUTOVIĆ

ZELKAID I HAVA

90,3

21.   

LAMIJA TARAKČIJA

ĐEMO I NERMINA

90,1

22.   

ALEMA JOLDIĆ

ALEM I DENISA

89,8

23.   

AJNA JAŠAREVIĆ

NEZIR I NERMINA

89,1

24.   

ELMA GARIB

NAĐID I MUAMERA

89,1

25.   

LEJLA MUŠANOVIĆ

ERMIN I SEKINA

89

26.   

ODOBAŠIĆ ZEJD

AMEL I NEZIRA

88,6

27.   

AZRA MALANOVIĆ

AKIF I DŽENANA

88,3

28.   

AIŠA AVDIBAŠIĆ

MIRZA I ŠEHERZADA

88,1

29.   

ZAHIROVIĆ AHMED

MUNIR I AMELA

88

30.   

NADIJA JOLDIĆ

ALEM I DENISA

87,1

31.   

SARA PERENDA

VAHIDIN I MUAMERA

86,8

32.   

BERINA KURIĆ

SEID I ADISA

86,3

33.   

AJLA TRAKIĆ

BELMIR I BELMA

85,8

34.   

SAJD HODŽIĆ

VEHAB I EHLIMANA

85,5

35.   

DURANOVIĆ ISMAIL

HASIB I MAJDA

85,3

36.   

ZOLOTA IDRIS

ZEHRUDIN I RUSMIRA

85,1

37.   

SARA CRNICA

ILJAZ I NERMINA

85

38.   

ESMA MAHMUTOVIĆ

SALKAN I ALMIRA

84,8

39.   

NEJLA ŠEHIĆ

SINAN AIDA

84,6

40.   

AJNA BEGOVIĆ

ELMEDIN I ELDINA

84,5

41.   

SABAHUDIN KERMO

R. SAFET I SABIRA

83

42.   

DAVUD ŠIŠIĆ

ARNES I AMELA

81,3

43.   

HUSIĆ HANANA

AHMED I ELVEDINA

70

44.   

AJNA HEĆIMOVIĆ

ABDULAH I FERIDA

70

 

KATEGORIJA SURA EL-KEHF

 

1.       

MUSA KOVAČ

AJDIN I AMELA

98,3

2.       

OMERAGIĆ UBEJDE

NIJAZ I HAJRA

98

3.       

EMINA FUŠKO

ELMIR I SALIHA

96,4

4.       

ŠILJAK HARIS

MEHO I BAHRIJA

95,8

5.       

JUSUF ŠOŠIĆ

ENES I ARMELA

95,5

6.       

MUSTAFA KEŠKO

ALIJA I HALIMA

94

7.       

ALEMA OSMANOVIC

SIDIK I AMELA

93,6

8.       

IBRAHIM MUJKANOVIĆ

HASAN I SENADA

93,5

9.       

MUHAMED SARAJLIĆ

AMEL I SEDINA

93,1

10.   

IBRAHIM BEČIROVIĆ

DŽEMAL I RAMIZA

92,3

11.   

SARA ADILOVIĆ

SELVEDIN I MURISA

92

12.   

ZEJNEB TOPOLJAK

DŽEMAL I NERMINA

89,8

13.   

HARUN ZELKANOVIĆ

NIHAD I SEJFIDA

89,3

14.   

ASIJA ŠILJAK

FAHRIJA I JASMINA

89,1

15.   

sijamija abdulah

emir i aida

82,6

16.   

SOFIĆ LAMIJA

IBRAHIM I ADISA

70

17.   

AMINA SELAVA

ESAD I SEMIRA

70

 

KATEGORIJA DŽUZ AMME

 

1.       

HAVA LEPIR

MURADIF I  SEMINA

96,6

2.       

SPAHIĆ LAMIJA

SEMIR I SEVDA

96,1

3.       

DAOUDI KARRACHE

EJUB I HATA

96,1

4.       

GORAN BILAL

ŠEHZAD I DŽENITA

95,3

5.       

RIZVANOVIC MERJEM

SULEJMAN I EMINA

94,5

6.       

AHMED SKOKO

SEAD

94,3

7.       

AHMED ŽIVČIĆ

ENES I MEMSURA

93

8.       

HARUN SADIKOVIĆ

ELVIS I RAZIJA

91,6

9.       

DŽEJLA ŠOŠIĆ

ERMIN I MIRSADA

91,5

10.   

AIŠA ŽUŽO

ENVER I EDINA

90,6

11.   

SEID FUŠKO

ELMIR I SALIHA

90

12.   

MURIZ  GAFIĆ

NEDŽAD I SIFA

89,5

13.   

GORAN JUSUF

ŠEHZAD I DŽENITA

87,5

14.   

RADOVOVIĆ MERDIJA

HALIL I REMIZA

86,8

15.   

AZAM HASIČIĆ

MIRSAD I FATIMA

85

16.   

ABDURRAHMAN HASELJIĆ

SALIH I MEDINA

84

17.   

JAKUB ALIHODŽA

ADEM

82,3

18.   

AMNA KASUM

HUSMIR I NISVETA

80

 

KATEGORIJA SURA EL-KEHF ZA SREDNJOŠKOLCE

 

1.       

SPAHIĆ IMRAN

SEMIR I SEVDA

99,5

2.       

KOVAČ ISA

AJDIN I AMELA

98,1

3.       

ELVEDIN BALTIĆ

SABAHUDIN I FAHRA

97,75

4.       

SJEROTANOVIĆ SUMEJA

EDISA I EDISEJ

96,8

5.       

MURTIĆ NUDŽEJMA

SAFET I ISMETA

95,5

6.       

MEHMED RAMIĆ

MEHO I AMIRA

95,25

7.       

TURČINOVIĆ AJLA

EDINA

95,1

8.       

ZEJD  KARRACHE

EJUB I HATA

94,75

9.       

ŠEJMA ADILOVIĆ

SELVEDIN MURISA

94,5

10.   

GRIZIĆ MERJEM

RAHMIJA I SABINA

94,1

11.   

ZILKA TOPOLJAK

DŽEMAL I NERMINA

93,5

12.   

USAMA HIDR

SAMIR ALMA

91,8

13.   

ENES SULJIĆ

HAMDO I MEJRA

88,8

14.   

SUMEJA FUŠKO

MUJO I SAFETA

70

Čitano 4485 puta
All for Joomla All for Webmasters