SAOPĆENJE ZA JAVNOST INSTITUCIJA ISLAMSKE ZAJEDNICE SA SJEDIŠTEM U TRAVNIKU

24 Januar 2023

Nakon najnovijih istupa na nekim elektronskim medijima, te iznošenja potvora i niza netačnih informacija od strane bivšeg zaposlenika Medžlisa Islamske zajednice Travnik, Adisa Zelkanovića, osjećamo potrebu za ponovnim oglašavanjem i još jednim demantijem izrečenih tvrdnji.

U cilju ispravnog informisanja javnosti ovom prilikom želimo ponoviti sljedeće činjenice:

  • Bivši imam Medžlisa, Adis Zelkanović, nikada nije pristao potpisati novi Ugovor o imamskoj službi koji je usklađen sa novim pravilnicima i drugim aktima Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dok su svi ostali imami Medžlisa to učinili.
  • Imenovani je više puta rukovodstvo Medžlisa prijavljivao raznim adresama unutar Islamske zajednice (Muftijstvo, Rijaset, Ustavni sud IZ) za povredu prava, mobing, degradaciju i sl. i sve prijave su odbijene kao neosnovane. Od njegovih postupaka javno su se, putem saopćenja za javnost Udruženja vjerskih službenika Ilmijja - Osnovni odbor Travnik, ogradile i njegove kolege - imami.
  • Medžlis IZ Travnik je zaprimio nekoliko prijava fizičkih i pravnih lica protiv imenovanog zbog neizvršavanja radnih obaveza i nekorektnog ponašanja koje narušava ugled službenika i Islamske zajednice u cjelini.
  • Adis Zelkanović, je u toku disciplinskog postupka i otkaznog roka putem društvenih mreža kontinuirano u javnost iznosio klevetu i potvore na rukovodioce i uposlenike Islamske zajednice, što je važećim pravilnicima i kodeksima klasificirano kao teži prekršaj radnih obaveza i radne discipline.

 

Institucije Islamske zajednice sa sjedištem u Travniku odlučno demantiraju tvrdnje bivšeg zaposlenika izrečene na elektronskim medijima. Iako smo u stanju argumentirano opovrgnuti sve izrečene lažne izjave, smatramo da za tim nema potrebe. Dovoljno je kao primjere manipulacije i očitog pokušaja obmane javnosti navesti sljedeće:

  • Imenovani Zelkanović disciplinski je odgovarao pred komisijama na više nivoa u hijerarhiji Islamske zajednice isključivo zbog postupaka koje pravilnici tretiraju kao povredu radnih obaveza i radne discipline. Posljednje pravomoćno rješenje Disciplinske komisije Rijaseta o težoj povredi radne discipline rezultiralo je i finansijskom sankcijom. U disciplinskim procesima koji su vođeni ispitivala se i pravna valjanost prijava, uz predočavanje argumentacije obje strane, te samo neupućeni i naivni mogu povjerovati da su članovi disciplinskih komisija svih nivoa saučesnici u „montiranom progonu zbog slobodnog, kritičkog stava i mišljenja“, ili da su odgovorni u organima Islamske zajednice pokazali spremnost za zlonamjeran postupak koji se ogleda u dostavljanju „neosnovanih naručenih prijava protiv njega“, kako to imenovani želi prikazati.
  • Adis Zelkanović izjavljuje da je za njega zatražena najteža kaznena mjera - odbijanje od plaće 30% u periodu od šest mjeseci. Jednostavan pogled na Pravilnik o imamima koji tretira i disciplinsku odgovornost će nam otkriti da su ove izjave daleko od istine, jer se u članu 63. nakon disciplinske mjere umanjenje plaće navodi mjera premještaja, a zatim i otkaz ugovora o obavljanju imamske službe, uz mogućnost izricanja privremene ili trajne zabrane vršenja vjerske službe.
  • Izjava da su sve prijave na drugostepenom postupku oborene je svjesno iznošenje neistine. Naime, drugostepena komisija je Rješenjem djelimično prihvatila žalbu Adisa Zelkanovića, ali je istim Rješenjem imenovanog proglasila odgovornim za teže povrede radne obaveze. U Rješenju se izričito kaže da je drugostepeni organ u odnosu na prvostepeno rješenje izrekao blažu disciplinsku mjeru smatrajući da ublažena mjera može imati karakter podsticajne mjere.
  • Imenovani kategorički tvrdi da mu se neopravdano od plaće odbija određeni iznos, te da on nije upoznat o čemu se radi. Naime, riječ je o još jednom pokušaju izvrtanja činjenica jer je lično od strane blagajnice Medžlisa, dana 28.10.2022. godine, obaviješten o izvršnom sudskom rješenju na osnovu pravosnažne sudske presude protiv Adisa Zelkanovića u kojem se nalaže poslodavcu da se novčana sredstva spomenuta u Presudi prebace na račun tražioca izvršenja. Poslodavac je sudsku presudu izvršio odbijajući naznačeni iznos u nekoliko rata.
  • Smatramo krajnje degutantnim povezivati slučaj Dženana Memića sa slučajem sina Adisa Zelkanovića u Medresi. Imenovani zloupotrebljava nesreću porodice Memić kako bi dao na težini „slučaju njegovog djeteta“, koji je bio klasični primjer tinejdžerske svađe i naguravanja, što su potvrdili izvještaji svih stručnih organa Škole i komisija koje su imale za cilj utvrđivanje činjeničnog stanja.

 

Mišljenja smo da bivši zaposlenik Medžlisa, Adis Zelkanović, živi u svojevrsnoj teoriji zavjere. Možda o tome najbolje govori podatak da je pisanjem na svom FB profilu imenom i prezimenom prozvao čak trideset i pet osoba koje su navodno učestvovale u njegovom progonu.

Smatramo da za navodne udare na dostojanstvo i za obaveze koje poslodavac ima prema imenovanom postoji pravni lijek i da za njihovo utvrđivanje postoje nadležne institucije. Problem je u tome što se, kao što smo u navedenim primjerima pokazali, radi o insinuacijama, manipulaciji i pokušaju obmane javnosti u svrhu zadobijanja naklonosti.

 Izrečene potvore na institucije Islamske zajednice i njene rukovodioce će, najvjerovatnije, svoj epilog dobiti pred nadležnim sudskim organima.

 

 Travnik, 24.1.2023.    

Medžlis Islamske zajednice Travnik

Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku

Muftijstvo travničko 

 

 

Čitano 1920 puta