Spisak učesnika prvog polufinalnog dijela takmičenja HIND 2019 na Kalibunaru

16 Januar 2019

Prvi polufinalni dio  takmičenja HIND 2019 bit će održan u prostorijama Islamskog centra na Kalibunaru u subotu 19. januara 2019. godine poslije podne namaza.

 

 

U nastavku možete vidjeti spisak svih takmičara prvog polufinalnog dijela.

 

R/B

ime  i  irezime

ime oba roditelja

datum rođenja

razred

kategorija

džemat/ Medžlis

muhaffiz

1.       

Abdurahman Sendić

Enes i Mineta

14.04.2012.

1.

Kratke sure

Čukle, Travnik

Mirnes-ef. Luković

2.       

Kanita Kesten

Ermin i Emina

17.07.2013

/

Kratke sure

Vrtić “Mravko“, Travnik

Zukić Šaban

3.       

Alija Prcanović

Hazim i Elida

02.06.2012

1.

Kratke sure

Vrtić “Mravko“,

Zukić Šaban

4.       

Davud Buljubašić

Amel i Elvedina

04.10.2012

/

Kratke sure

Vrtić “Mravko“, Travnik

Zukić Šaban

5.       

Faris Čolaković

Adem i Amela

11.08.2011

1.

Kratke sure

Vrtić “Mravko“,

Zukić Šaban

6.       

Hana Hodžić

Adnan i Naida

24.12.2011

1.

Kratke sure

Vrtić “Mravko“,

Zukić Šaban

7.       

Hana Alić

Almir i Aldijana

21.12.2012

/

Kratke sure

Vrtić “Mravko“, Travnik

Zukić Šaban

8.       

Irma Imširović

Nihad i Edina

04.07.2013.

/

Kratke sure

Karaula, Travnik

Merzuk-ef. Grabus

9.       

Goran Hadidža

Šehzad i Dženita

06.03.2010.

3.

El-Mulk

Hadži Ali-Begova, Travnik

Hfz. Ibrahim-ef. Bektaš

10.   

Esma Aganović

Zijad i Nihada

05.08.2012

1.

El-Mulk

Vrtić “Mravko“, Travnik

Zukić Šaban

11.   

Amra Šipraga

Salko  Nermina

23.03.2009.

4.

El-Mulk

Kalibunar, Travnik

Mr. Aljo-ef. Cikotić

12.   

Karić Ajnija

Ibrahim i Duda

03.07.2009.

4.

El-Mulk

Višnjevo, Travnik

Ibrahim-ef. Karić

13.   

Amar Hadžić

Galib i Aida

13.9.2010.

2.

El-Mulk

Mosor, Travnik

Ahmed-ef.Šehić

14.   

Adna Tarakčija

Ramiz i Nefisa

19.12.2007.

5.

El-Mulk

Maline, Travnik

Semir-ef. Šiljak

15.   

Elma Aganović

Zijad i Nihada

11.02.2008

5.

El-Mulk

Vrtić “Mravko“, Travnik

Zukić Šaban

16.   

Goran Bilal

Šehzad i Dženita

4.7.2006.

6.

Jasin

Hadži Ali-Begova, Miz Travnik

Hfz. Ibrahim-ef. Bektaš

17.   

Spahić Lamija

Semir i Sevda

3.5.2007.

6.

Jasin

Hadži Ali-Begova, Miz Travnik

Hfz. Ibrahim-ef. Bektaš

18.   

Sajra Hadžić

Galib i Aida

18.6.2008.

5.

Jasin

Mosor, Travnik

Ahmed-ef. Šehić

19.   

Besima Lepir

Muradif i Semina

31.7.2008.

5.

Jasin

Mosor, Travnik

Ahmed-ef.Šehić

20.   

Lendo Nedžla

Rešad i Eldina

12.10.2007.

6.

Jasin

Slimena, Travnik

Enver-ef. Žužo

21.   

Sojtarić Amina

Enver  Eljesa

26.10.2006.

6.

Jasin

Slimena, Travnik

Enver-ef. Žužo

22.   

Halima Hadžić

Mehmed i Elvedina

18.4.2007.

6.

Jasin

Mosor, Travnik

Ahmed-ef. Šehić

23.   

Lejla Mušanović

Ermin i Selima

24.6.2008

5.

Jasin

Mehurić, Travnik

Ferhad-ef. Fetić

24.   

Radovović Merdija

Halil i Ramiza

18.05.2006.

7.

El-Kehf

Goleš, Travnik

Muhamed-ef. Begović

25.   

Osmanović Alema

Sidik i Amela

01.11.2005.

7.

El-Kehf

Višnjevo, Travnik

Ibrahim-ef. Karić

26.   

Khedr Usama

Semir i Alma

5.9.2003

9.

El-Kehf

Kljaci, Travnik

Semir-ef. Šiljak

27.   

Latović Bejza

Juso i Sanela

18.01.2004.

9.

El-Kehf

Gluha Bukovica, Travnik

Sedad-ef. Tarakčija

28.   

Latović Ferida

Mirzet i Sanela

13.06.2005.

8.

El-Kehf

Gluha Bukovica, Travnik

Sedad-ef. Tarakčija

29.   

Ramić Mehmed

Meho i Amira

17.04.2004.

9.

El-Kehf

Gluha Bukovica, Travnik

Sedad-ef. Tarakčija

30.   

Suljić Enes

Hamdo i Mejra

29.09.2003.

1. SŠ

El-Kehf

Slimena, Travnik

Enver-ef. Žužo

31.   

Beganović Ilhama

Emin i Ferida

23.12.2000.

4. SŠ

El-El-Kehf

Hadži Ali-Begova, Miz Travnik

Hfz. Ibrahim-ef. Bektaš

32.   

Nedžma Brkić

Besim i Majda

02.08.2002.

2. SŠ

El-Kehf

Busovača/

hfz. Adnan-ef. Srebrenica

33.   

Emina Fuško

Elmir i Seniha

13.7.2004

8.

Amme Džuz

Dub, Travnik

Esad-ef. Fuško

34.   

Daoudi Karrache

Abdel Wahed i Hata

24.5.2007

6.

Amme Džuz

Mehurić, Travnik

Ferhad-ef. Fetić

35.   

Rizvanović Merjem

Sulejman i Emina

27.05.2005.

8.

Amme Džuz

Suhi Dol, Travnik

Sulejman-ef. Rizvanović

36.   

Hava Lepir

Muradif i Semina

22.11.2005.

7.

Amme Džuz

Mosor, Travnik

Ahmed-ef.Šehić

37.   

Žužo Aiša

Enver i Selvedina

14.03.2005.

8.

Amme Džuz

Slimena, Travnik

Enver-ef. Žužo

38.   

Šiljak Haris

Meho i Bahrija

22.6.2006.

7.

Amme Džuz

Hadži Ali-Begova, Travnik

Hfz. Ibrahim-ef. Bektaš

39.   

Esma Đulabić

Sead i Nermina

29.11.2004.

9.

Amme Džuz

Mosor, Travnik

Ahmed ef.Šehić

 

 

All for Joomla All for Webmasters