×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitati korisnika sa ID: 70

Aplikacijski formular za odlazak na hadž 2016. godine - Upute i napomene

13 Maj 2016

Rijaset IZ u BiH, Ured za hadž i umru
Upute i napomene - Aplikacijski formular za odlazak na hadž:

Potrebna dokumentacija za prijavu:

- uplatnica;
- sve hadžije moraju posjedovati bh. pasoš;
- važeći pasoš, sa rokom važenja najmanje do 10.03.2017. godine;
- u pasošu moraju biti prazne najmanje dvije uporedne stranice;
- žuti karton koji ne smije biti stariji od tri godine, (ACW1354, kao dokaz primljene vakcine);
- 3 fotografije 3,5 x 4,5 kao za pasoš (glava mora zauzimati dvije trećine fotografije, pozadina
fotografija mora biti bijele boje)
- 2 fotokopije pasoša u boji (stranica na kojoj se nalazi slika)
- za žene, koje su mlađe od 45 god. obavezan je mahrem ( otac, brat, muž, amidža, daidža,
svekar, sin ili djed), u prijavi dostaviti original vjenčani ili rodni list;
- potvrde za mahrema - pratioca moraju biti originalne, prevedene na arapski jezik i ovjerene
od strane sudskog tumača;

 

 

Način popunjavanja formulara:

 

- formular popuniti čitko latiničnim štampanim slovima;
- sliku zalijepiti u prostor predviđen za nju tako da niti jedan dio slike ne pređe na crno polje;
- potpis hadžije ne smije preći na crno polje;
- stručna sprema treba biti jedna od slijedećih: NKV, KV, VKV, SSS, VŠS, VSS
- ako hadžija putuje kao bedel potrebno je u odgovarajuće polje zaokružiti DA te navesti ime
osobe za koju hadžija putuje;
- hadžija sam odgovara za ispravnost podataka;
- potrebno je navesti validne brojeve telefona;
- Muftijstvo potpisom odgovorne osobe i svojim pečatom garantuje za ispravnost
popunjavanja formulara kao i kompletnost dokumentacije;
- sva polja na formularu moraju biti popunjena osim polja "Želi da putuje sa";
- polje "Želi da putuje sa" može sadržavati SAMO JEDNO ime i prezime;
- u slučaju potrebe za ličnim pratiocem uz navođenje njegovog imena i prezimena,
obavezan je i potpis osobe koja je pratilac.
- pozadina formulara sa izjavom hadžije obavezno mora biti potpisana kao i prednja strana,
u protivnom formular i prijava će se smatrati nepotpunim i nevažećim.

All for Joomla All for Webmasters