Održane redovne sjednice te zajednička sjednica oba savjeta Muftijstva travničkog

05 Decembar 2023

U ponedjeljak 4. decembra u Travniku su održane 43. redovna sjednice Savjeta za vjerska pitanja, 9. redovna sjednica Savjeta za adminstrativna pitanja te zajednička sjednica oba savjeta. Sjednicama je predsjedavao muftija travnički dr. Ahmed-ef. Adilović.

Redovnoj 43. redovnoj sjednici Savjeta za vjerska pitanja prisustvovao je direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Muhamed Jusić. Savjet za vjerska pitanja je između ostalog razmatrao izvještaj akcije zakata na poljoprivredne proizvode, pitanje obavljanja džuma-namaza za učenike srednjih i osnovnih škola te organiziranje redovnog stručnog seminara za imame i muallime.

Na zajedničkoj sjednici oba savjeta tretirano je pitanje usaglašavanja pravilnika medžlisa sa Pravilnikom o članstvu i članarini Islamske zajednice u BiH te njihovoj primjeni od 1. januara 2024. godini. 

Na 9. redovnoj sjednici Savjeta za administrativna pitanja pored ostalog analizirano je poslovanje medžlisa u tekućoj godini i aktivnosti organa i radnih tijela medžlisa kao i priprema i realizacija redovnih skupština džemata i medžlisa.

 

Čitano 698 puta